کوتاه سربازان تابستان خبر بین الملل

کوتاه: سربازان تابستان خبر بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی کم کردن ۷۰ درصدی آب ورودی به بعضی سدها ، بارش‌های کشور عزیزمان ایران نسبت به میانگین درازمدت نصف شد!

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشور عزیزمان ایران از کم کردن ۷۰ درصدی آب ورودی به بعضی سدهای کشور خبر داد.

کم کردن ۷۰ درصدی آب ورودی به بعضی سدها ، بارش‌های کشور عزیزمان ایران نسبت به میانگین درازمدت نصف شد!

بارش های کشور عزیزمان ایران نسبت به میانگین درازمدت نصف شد! / کم کردن ۷۰ درصدی آب ورودی به بعضی سدها

عبارات مهم : ایران

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشور عزیزمان ایران از کم کردن ۷۰ درصدی آب ورودی به بعضی سدهای کشور خبر داد.

ایسنا نوشت: محمد حاج رسولیها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشور عزیزمان ایران با اشاره به اینکه از ابتدای سال آبی جاری، کشور از بارش های خوبی برخوردار نبوده هست، گفت: در روز ۱۴ فروردین عدد بارش های کشور سه رقمی شده است و به ۱۰۰ میلیمتر رسیده است که در طول سال های گذشته بی سابقه بوده و کم کردن ۵۰ درصدی نسبت به میانگین درازمدت دارد.

وی با تاکید بر اینکه باید مواظبت های خاص ای را در منابع آبی کشور اعمال کنیم، افزود: اوضاع ورودی آب به سدهای کشور بسیار نامطلوب هست، به طوریکه ورودی آب به سدها حدود ۳۶ تا ۳۷ درصد نسبت به سال گذشته کم کردن داشته است و بعضی از استان ها دارای شرایط بحرانی هستند که بایستی با حساسیت بیشتری آب موجود در آن استان ها مدیریت شود.

کم کردن ۷۰ درصدی آب ورودی به بعضی سدها ، بارش‌های کشور عزیزمان ایران نسبت به میانگین درازمدت نصف شد!

براساس گزارش وزارت نیرو، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه هم اکنون مسئله اساسی در بسیاری از شهرها مسئله آب شرب است که بایستی تمهیدات خاصی را در این زمینه به کار گرفت، افزود: ورودی بعضی از سدهای کشور نسبت به سال گذشته بیش از ۷۰ درصد کم کردن داشته است و سدهای درودزن، ملاصدرا، زاینده رود، سدهای استان خوزستان، سدهای شمیل و نیان، سد دوستی، سد چاه نیمه ها و سد کوثر دارای شرایط بحرانی هستند.

حاج رسولیها با اشاره به برنامه های شرکت مدیریت منابع آب کشور عزیزمان ایران در خصوص اجرای طرح های سازگاری با کم آبی، گفت: جهت کمک به دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی، پیشنهادات استان ها را جمع بندی و به دبیرخانه ای که در ستاد وزارت نیرو تشکیل می شود، ارائه خواهیم کرد و به عنوان بازوی فنی در پروژه های اجرایی در کنار این دبیرخانه بوده و با آن همکاری خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشور عزیزمان ایران از کم کردن ۷۰ درصدی آب ورودی به بعضی سدهای کشور خبر داد.

واژه های کلیدی: ایران | منابع | مدیریت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz