کوتاه سربازان تابستان خبر بین الملل

کوتاه: سربازان تابستان خبر بین الملل

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تا نقض فاحش برجام فاصله داریم/ آمریکا بندهای ۲۶، ۲۸و ۲۹ برجام را نقض کرده است ، عراقچی

رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام اعلام کرد: نقض برجام صورت گرفته، ولی هنوز تا نقض فاحش و اساسی برجام فاصله داریم و موارد را به هیات نظارت گزارش می‌دهیم و راجع به نح

تا نقض فاحش برجام فاصله داریم/ آمریکا بندهای ۲۶، ۲۸و ۲۹ برجام را نقض کرده است ، عراقچی

عراقچی: تا نقض فاحش برجام فاصله داریم/آمریکا بندهای ۲۶، ۲۸و ۲۹ برجام را نقض کرده است

عبارات مهم : امنیت

رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام اعلام کرد: نقض برجام صورت گرفته، ولی هنوز تا نقض فاحش و اساسی برجام فاصله داریم و موارد را به هیات نظارت گزارش می دهیم و راجع به نحوه تصویر العمل هم پاسخ مقتضی را هیات نظارت اتخاذ خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، سیدعباس عراقچی بعد از جلسه خاص کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که به منظور بررسی طرح مقابله با کارها ماجراجویانه آمریکا برگزار شده است بود، اظهار کرد: وزارت خارجه با پیش نویس طرح تهیه شده است در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس کاملا موافق است و نیاز است که در برابر حرکات خصمانه و خبیثانه آمریکا به خصوص به خاطر آثاری که در اجرای برجام می گذارد و منافع جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران از این توافق را کم کردن می دهد اقدام مقتضی صورت گیرد.

تا نقض فاحش برجام فاصله داریم/ آمریکا بندهای ۲۶، ۲۸و ۲۹ برجام را نقض کرده است ، عراقچی

وی با بیان این که کلیات این طرح امروز در نشست اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصویب شد، ادامه داد: اتفاق نظر کاملی در کمیسیون و مجلس در این باره وجود دارد.

معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه تاکید کرد: نقض بندهای ۲۶ ،۲۸ و۲۹ برجام را از سوی آمریکایی ها شاهد هستیم و نیاز به تصویر العمل مناسب دارد و خوشحالیم که یک اتفاق نظر کامل در کمیسیون در این باره وجود داشت و انشاءلله قانون مراحل خود را طی خواهد کرد و پاسخ محکم جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به این اقدام آمریکا نشان داده خواهد شد.

رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام اعلام کرد: نقض برجام صورت گرفته، ولی هنوز تا نقض فاحش و اساسی برجام فاصله داریم و موارد را به هیات نظارت گزارش می‌دهیم و راجع به نح

عراقچی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در کمیسیون نظارت بر اجرای برجام به کارها آمریکایی ها اعتراضی شد یا خیر؟ عنوان کرد: هفته گذشته کمیسیون یکسان کشور عزیزمان ایران و ۱+۵ تشکیل جلسه داد. ما همواره نقض برجام به وسیله آمریکا را به این کمیسیون گزارش و ثبت کرده ایم. چندین نامه تا کنون از سوی ظریف وزیر امور خارجه جهت موگرینی نوشته شده است و از او خواستیم بین کشورهای عضو برجام توزیع شود.

وی با بیان این که موارد نقض برجام، بدعهدی ها، تعلل ها و پیمان شکنی ها به وسیله آمریکایی ها همگی ثبت شده است است گفت: از نظر ما موارد نقض برجام مستند است و هفته گذشته نیز در کمیسیون یکسان بحث شد و اگر در بیانیه نهایی این کمیسیون هم ملاحظه کرده باشید تاکید شده است که باید تمامی مفاد برجام به وسیله طرف های برجام در فضای سازنده و همراه با حسن نیت انجام شود.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده کشور با بیان این که کمیسیون یکسان انتقادات کشور عزیزمان ایران را مورد توجه و تایید قرار داده هست، عنوان کرد: یکسان انتقادات کشور عزیزمان ایران را مورد توجه و تایید قرار داد که اجرای برجام به وسیله آمریکا به صورت کامل صورت نگرفته هست. ما تمامی موارد را به طور کامل به هیات نظارت گزارش می دهیم.

تا نقض فاحش برجام فاصله داریم/ آمریکا بندهای ۲۶، ۲۸و ۲۹ برجام را نقض کرده است ، عراقچی

عراقچی تاکید کرد: نقض برجام صورت گرفته؛ ولی هنوز تا نقض فاحش و اساسی برجام فاصله داریم و موارد را به هیات نظارت گزارش می دهیم و راجع به نحوه تصویر العمل هم پاسخ مقتضی را هیات نظارت اتخاذ خواهد کرد.

بر اساس گزارش منزل ملت، معاون وزیر خارجه کشورمان با بیان این که پیش نویس قانون مقابله با تحریم ها و کلیات آن در کمیسیون امنیت ملی مجلس به تصویب رسیده هست، اظهار کرد: این قانون که کلیات آن در کمیسیون امنیت ملی مجلس به تصویب رسیده قانون جامعی است که هم کارها متقابل در برابر تحریم های آمریکا را در بر می گیرد و هم کارها امنیتی آمریکا و اقداماتی را که علیه اتباع ایرانی در این خصوص صورت گرفته است مشمول بر می شود. باید اقتدار جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در برابر آمریکایی ها نشان داده شود.

رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام اعلام کرد: نقض برجام صورت گرفته، ولی هنوز تا نقض فاحش و اساسی برجام فاصله داریم و موارد را به هیات نظارت گزارش می‌دهیم و راجع به نح

واژه های کلیدی: امنیت | ایران | عراقچی | آمریکا | ایرانی | کمیسیون | آمریکایی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz