کوتاه سربازان تابستان خبر بین الملل

کوتاه: سربازان تابستان خبر بین الملل

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات بحث تعلیق کشتی کشور عزیزمان ایران جدی است/ در کشتی آزاد تصمیمات خاص گرفته خواهد شد ، رسول خادم

رئیس فدراسیون کشتی می گوید بحث تعلیق کشتی کشور عزیزمان ایران جدی است و کمیته بین المللی المپیک پیگیر آن شده است است. 

بحث تعلیق کشتی کشور عزیزمان ایران جدی است/ در کشتی آزاد تصمیمات خاص گرفته خواهد شد ، رسول خادم

رسول خادم: بحث تعلیق کشتی کشور عزیزمان ایران جدی است/ در کشتی آزاد تصمیمات خاص گرفته خواهد شد

عبارات مهم : ایران

رئیس فدراسیون کشتی می گوید بحث تعلیق کشتی کشور عزیزمان ایران جدی است و کمیته بین المللی المپیک پیگیر آن شده است هست.

به گزارش ایسنا، رسول خادم با تاکید بر اینکه بحث تعلیق کشتی کشور عزیزمان ایران جدی هست، خاطرنشان کرد: این عنوان در اختیار اتحادیه جهانی کشتی نیست بلکه بحثی است که کمیته بین المللی المپیک آن را پیگیری می کند. IOC یک مجمع جهانی است که قدرت های سیاسی و بنگاه های اقتصادی بزرگ در آن ذی نفوذ هستند بنابراین آن ها در به ثمر رساندن مواضع خود جلوتر از دیگر کشورها قرار دارند. ما امروز با چنین هجمه ای از سوی IOC مواجهیم و شاید اگر توان دیپلماسی که کشتی کشور عزیزمان ایران طی سال های اخیر ایجاد کرده نبود، 20 روز پیش تعلیق کشتی کشور عزیزمان ایران اعلام می شد و از حضور در کلیه مسابقه ها و مسابقه ها محروم می شد.

بحث تعلیق کشتی کشور عزیزمان ایران جدی است/ در کشتی آزاد تصمیمات خاص گرفته خواهد شد ، رسول خادم

رییس فدراسیون کشتی افزود: ما جایگاهی در IOC نداریم و قدرت های سیاسی و اقتصادی با روابط خارج از این کمیته، موفق شده است اند در آن صاحب نفوذ شوند. بنابراین ما توان بالایی جهت ورود به این عنوان نخواهیم داشت. ولی توان ما در حوزه ارتباطات کشتی در نقاط متفاوت دنیا است که باعث شده است اتحادیه جهانی این را بداند که تعلیق کشتی کشور عزیزمان ایران فقط به یک کشور مربوط نمی شود بلکه کشتی را در اقصی نقاط دنیا تحت تاثیر قرار می دهد آیا که سهم کشور عزیزمان ایران در توسعه کشتی دنیا خاص است.

وی با بیان اینکه توانسته ایم جهت دومین مرتبه از اتحادیه جهانی کشتی جهت حل این پرونده وقت بگیریم گفت: حتی شب بعد از انتخابات فدراسیون کشتی مجددا به مقر این اتحادیه رفتم و جلساتی را برگزار کردم. وقت داده شده است به کشور عزیزمان ایران این خاطر است که ما بتوانیم ابزار متفاوت را به کار گیریم تا این پرونده را حل و فصل کنیم. حتی شخص وزیر ورزش هم در جریان پیچیدگی این پرسشها و عنوان کشتی کشور عزیزمان ایران در این پرونده است.

رئیس فدراسیون کشتی می گوید بحث تعلیق کشتی کشور عزیزمان ایران جدی است و کمیته بین المللی المپیک پیگیر آن شده است است. 

رییس فدراسیون کشتی که در برنامه کشتی ایرانی شبکه سوم سیما حاضر شده است بود در ادامه راجع به فقر فنی کشتی گیران ایرانی و اینکه آیا ملی پوشان کشتی کشور عزیزمان ایران مانند گذشته نمی توانند توانایی های یک کشتی گیر ایرانی را در رویدادهای بین المللی نشان دهند، خاطرنشان کرد: ما در دنیا با چنین مشکلی مواجه هستیم و بسیاری از کشورهای دنیا به لحاظ فنی، تکنیک های ناب و زیبای گذشته را اجرا نمی کنند. راجع به فقر فنی بخش اعظم این عنوان به مربیان پایه در کشور بازمی گردد آیا که آن ها زمانی که باید مورد توجه قرار می گرفتند تا دانش خود را زیاد کردن دهند مورد توجه قرار نگرفتند. به گونه ای که در حال حاضر بسیاری از کشتی گیران باید در اردوهای تیم ملی با اصول ابتدایی کشتی آشنا شوند که همین امر وقت زیادی را از کادرهای فنی تیم ملی می گیرد.

خادم در ادامه به پرسشها در مدیریت فنی کشتی آزاد اشاره کرد و گفت: اگر این مسئله را حل نکنیم، به نتیجه های مورد انتظار مردم دست نخواهیم یافت.

او در پاسخ به این پرسش که آیا با این بیانات باید منتظر بازگشت شما به بحث فنی کشتی آزاد بود، گفت: هنوز جلسه ای با شورای فنی نداشته ایم و اگر این بحث مطرح شود من آخرین گزینه خواهم بود که اظهار نظر خواهم کرد ولی در کشتی آزاد جلسه شورای فنی خاص خواهد بود آیا که باید راجع به مدیریت فنی کشتی آزاد تصمیم بگیرد. بین رده های سنی فاصله افتاده است و اگر مربیان همدیگر را قبول نداشته باشند، نتیجه های پاسخگوی انتظارات مردم نخواهد بود.

بحث تعلیق کشتی کشور عزیزمان ایران جدی است/ در کشتی آزاد تصمیمات خاص گرفته خواهد شد ، رسول خادم

واژه های کلیدی: ایران | پرونده | ایرانی | اتحادیه جهانی کشتی | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz