کوتاه سربازان تابستان خبر بین الملل

کوتاه: سربازان تابستان خبر بین الملل

گت بلاگز ورزشی نخستین بار پدرم تشویقم کرد/ مسی ایرانی

لیونل مسی | روزانه | ایرانی | زندگی | ایران | مسی ایرانی | لیونل مسی | بارسلونا

نخستین بار پدرم تشویقم کرد/ مسی ایرانی

رضا پرستش بدل ایرانی مسی از زندگی روزانه خود می گوید. این روزها آوازه شباهت او با لیونل مسی به خارج از کشور عزیزمان ایران نیز رسیده هست.

واژه های کلیدی: لیونل مسی | روزانه | ایرانی | زندگی | ایران | مسی ایرانی | لیونل مسی | بارسلونا

دانلود و مشاهده مسی ایرانی: اولین بار پدرم تشویقم کرد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz